='description'/>

Wednesday, 20 November 2013

Pelaburan dalam Islam

Teks: Suhaila Rahim
Foto: Carian Google


Pelaburan adalah salah satu kaedah menghasil dan mengembangkan harta. Dalam ilmu pengurusan harta secara Islam menggariskan, Penghasilan Harta (Wealth Creation) sebagai satu asas permulaan seseorang dalam interaksinya dengan harta. Tidak dinafikan, harta perlu dicari dan tidak hanya pasrah pada qada dan qadar. Islam melarang membekukan harta tanpa dimanfaatkannya. Ia hendaklah dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasai oleh ramai orang.

Sebagaimana sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf a.s menerusi firman Allah yang bermaksud:

"Berkata Yusuf: Kamu bercucuk tanam tujuh tahun, sebagaimana biasa. Seberapa yang telah kamu potong hendaklah kamu simpan bersama tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian datang sesudah itu tujuh tahun kemarau (kelapan), sehingga menelan apa yang telah kamu simpan itu, kecuali sedikit yang kamu simpan (untuk menjadi benih)." (Yusuf: 47-48)

Pengembangan harta boleh dilakukan menerusi pelbagai cara, antaranya menerusi pelaburan di institusi kewangan.

Pelaburan dalam unit amanah juga ada menawarkan dana-dana yang mematuhi syariah. UTMC yang menawarkan dana-dana patuh syariah perlu menyediakan panel-panel syariah yang berkelayakan. Panel syariah yang dilantik perlu memastikan dana-dana yang diuruskan menepati kehendak syariat Islam.

Sebagai agen unit amanah saya sentiasa mengesyorkan pelabur-pelabur Islam supaya memilih dana-dana yang patuh syariah. Namun setiap pelabur berhak untuk membuat keputusan sendiri. 


No comments:

Post a Comment