='description'/>

Thursday, 7 November 2013

Kebaikan melabur dalam Unit Amanah

Teks: Suhaila Rahim
Foto: Carian GoogleDi antara kebaikan melabur dalam Unit Amanah

1. Modal pelaburan tidak tinggi - Modal yang diperlukan untuk melabur dalam unit aman tidaklah banya seperti yang diperlukan untuk melabur dalam pasaran saham. Ini kerana unit amanah membenarkan pelaburan dalam unit yang kecil misalnya RM100 untuk 100 unit.

2. Pengurusan professional - Dengan sejumlah modal yang kecil pelabur dapat melabur dalam portfolio yang diuruskan oleh professional. Ini boleh membebaskan pelaburan daipada beban membuat penyelidikan ke atas saham dan pasaran serta beban memilih saham yang menguntungkan.

3. Kepelbagaian - Unit amanah menawarkan faedah kesan kepelbagaian. Modal akan dilaburkan dalam pelbagai kumpulan aset-aset dan sektor-sektor yang berbeza. Kepelbagaian inilah yang boleh mengurangkan risiko yang ditanggung oleh pelabur. Berbanding jika pelabur melabur terus dalam pelaburan dengan modal yang sedikit.

4. Kecairan - Walaupun pelaburan amanah saham untuk jangka masa panjang tetapi ia air. Ini bermakna pelaburan boleh dijual semula untuk mendapatkan semua modal. Pihak UTMC berkewajipan membeli unitnya mengikut harga pengurusan yang ditetapkan setiap hari.

5. Pulangan - Pelaburan unit amanah juga boleh memberi pulangan dalam bentuk dividen atau keuntungan modal.

No comments:

Post a Comment