='description'/>

Saturday, 30 November 2013

Kepentingan Wasiat dalam masyarakat Islam (Bahagian 2)

Teks: Suhaila Rahim
Foto: Carian Google


1. Harta terbeku - Apabila berlaku kematian kesemua harta yang dimiliki akan terbeku dan tiada transaksi dibenarkan atas tersebut sehingga ada wakil simati berjaya menguruskan harta tersebut sebaiknya. Jika berlaku masalah dalam pengurusan harta menyebabkan hara terbeku sekian lama. Inilah antara punca apabila lebih RM40 bilion harta telah terbeku di Malayisa yang merangkumi RM38bilion adalah tanah dan hartanah, RM1.5 billon di “Registrar of Unclaimed Monies”, RM70juta di KWSP dan lebih kurang 1 juta tanah atas nama orang yg telah meninggal dunia. Ianya sangat merugikan jika di pandang daripada pelbagai sudut.

2.Wasi - Antara perkara terpenting dalam menulis wasiat ialah melantik Wasi. Wasi boleh dipilih dikalangan individu atau badan-badan amanah yang ditentukan oleh pewasiat dalam dokumen Wasiat sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mentadbir dan mengagihkan harta si mati kepada yang layak. Perlantikan wasi yang betul dan berkelayakan sangat penting untuk memastikan semua urusan pembahagian harta secara professional. Adalah dinasihatkan supaya pewasiat mengutamakan Wasi dikalangan badan-badan amanah yang bertauliah berbanding dengan mana-mana individu supaya mengelakkan berlaku masalah dikemudian hari. Secara amnya tugas Wasi adalah sangat rumit kerana perlu berhubung dengan pihak-pihak berkaitan dengan harta simati. 

3. Penjaga (Guardian) - Dalam dokumen wasiat juga anda boleh menentukan penjaga harta bagi anak-anak yang masih di bawah umur.Justeru anda boleh melantik penjaga yang anda fikirkan layak untuk diamanahkan harta anak anda sebelum mereka mencecah umur majoriti  18 tahun setelah kematian anda.


4.Menjimatkan masa dan kos - Dengan menulis wasiat dan melantik WasiI yang professional akan mempercepatkan proses tuntutan dan pengagihan harta anda kepada waris. Ini kerana dengan adanya dokumen wasiat tiada persetujuan setiap waris faraid diperlukan untuk surat kuasa mentadbir.Oleh itu masa dapat dijimatkan. Banyak kes menunjukkan tanpa dokumen wasiat harta-harta simati tidak dapat diagihkan dengan baik dan tertangguh bertahun-tahun. Ini pasti akan menyulitkan waris lebih-lebih lagi jika ada waris yang  berumur bawah 18tahun.

5. Menjelaskan hutang. Wasi yang dilantik perlu menjelaskan hutang-hutang si mati. Hutang boleh dipecahkan pada dua iaitu hutang dunia seperti hutang dengan manusia, institusi, dan sebagainya. Hutang akhirat pula seperti Haji yang tidak dilaksanakan setelah mampu (badal haji), zakat yang belum dilaksanakan, fidyah/kaffarah puasa dan lain-lain. Persoalan hutang memberi implikasi yang besar pada perjalanan kita di alam barzakh dan alam akhirat.Ini kerana kematian tidak menidakkan tangunggjawab kita melunaskan hutang.

6.Pembahagian Faraid yang betul - Pembahagian dan pengagihan harta pusaka memerlukan pengetahuan Ilmu Faraid kerana ada nisbah kiraan yang layak diterima oleh waris Faraid simati. 

No comments:

Post a Comment